KALENDÁŘ
 září 2017 
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
NOVINKY

Individuální projekty Jihomoravského kraje v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb

Individuální projekty Jihomoravského kraje v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb

Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ (leden 2014 - červen 2015)


Prostřednictvím třetího individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ Jihomoravský kraj v období leden 2014 – červen 2015 pokračuje v realizaci aktivit zacílených na zefektivnění nastavení a řízení sítě sociálních služeb v kraji.

Na základě smluvní spolupráce s obcemi s rozšířenou působností dojde k vytvoření krajské strategie v oblasti rozvoje sociálních služeb pro následující období 2015 – 2017. Prostřednictvím inovativního prvku - multidisciplinárních týmů na okresní úrovni bude zajištěna provázanost tříúrovňového systému plánování a síťování sociálních služeb od obcí s rozšířenou působností, přes okresy po krajskou úroveň. K řízení sítě sociálních služeb v JMK bude na základě výstupů z předchozího projektu vytvořena benchmarkingová databáze zefektivňující měření a hodnocení poskytovaných sociálních služeb.

Důraz je také kladen na kvalitativní stránku poskytování služeb, kdy nástrojem pro zvyšování kvality služeb budou kontrolní šetření ve službách poskytovaných na území kraje i audity kvality v příspěvkových organizacích JMK. Výstupy z těchto šetření se stanou dalším podkladem pro hodnocení a financování sociálních služeb.

Projekt je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ve výši 6 661 590 Kč.

Tisková zpráva k zahájení projektu ZDE

 

Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ ( listopad 2011 - říjen 2013)

Navazující individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“, jehož realizace začala v listopadu 2011, svými aktivitami rozvíjel výstupy předchozího projektu, zefektivňoval dosavadní spolupráci kraje a obcí s rozšířenou působností a kladl důraz na provázání procesu plánování a financování sociálních služeb.

Projekt schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí Jihomoravský kraj na něj získal finanční podporu ve výši 10 411 524 Kč z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Probíhající vzdělávací aktivity vedené krajským lektorským týmem složeným z metodiků plánování služeb a inspektorů kvality podpořily zvýšení úrovně znalostí o procesu komunitního plánování i v oblasti kvality sociálních služeb. Vzájemná spolupráce mezi obcemi a JMK byla rozvíjena pokračujícími smluvními vztahy, nabídkou metodické podpory i prostřednictvím pravidelných setkávání se zástupci obcí.

Významnou aktivitu projektu představovala analýza sítě sociálních služeb v JMK realizovaná prostřednictvím výzkumných aktivit, workshopů a panelových diskuzí. Výstupem vzdělávacích, metodických, informačních i výzkumných aktivit je Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v JMK, která nastavuje základní požadavky na efektivitu a kvalitu služeb v kraji a slouží jako podklad pro hodnocení a financování sociálních služeb v kraji.

Tisková zpráva k zahájení projektu ZDE

Tisková zpráva k ukončení projektu ZDE

 

Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ (září 2009 - srpen 2011)

Pro podporu komunitního plánování začal Jihomoravský kraj v září roku 2009 realizovat dvouletý individuální projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, který byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí a podpořen částkou ve výši 10 980 145 Kč z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Prostřednicím realizace projektu došlo ke zvýšení kvality a zefektivnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb kraji, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. V rámci projektu byly uzavřeny smlouvy o spolupráci mezi obcemi s rozšířenou působností a JMK v oblasti komunitního plánování. Kraj v těchto obcích finančně podporoval procesy komunitního plánování, pořádal vzdělávací semináře i supervizní setkání pro jejich zástupce a vytvořil tým krajských metodiků, kteří začali v obcích s rozšířenou působností aktivně působit. Tím došlo k nastavení a udržení jednotného metodického přístupu a zvyšovala se kvalita místních plánovacích procesů.

Hlavním výstupem projektu bylo zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období let 2012 – 2014, který byl vytvořen na základě spolupráce obcí s krajem, realizovaného výzkumu potřeb uživatelů, průběžného vzdělávání, metodické podpory a výstupů z komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností.

Tisková zpráva projektu ZDE