KALENDÁŘ
 září 2017 
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
NOVINKY

Pracovní skupiny na úrovni Jihomoravského kraje

Organizační struktura procesu plánování sociálních služeb v JMK

Nezbytným předpokladem pro realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území JMK je efektivní činnost a vzájemná spolupráce pracovních skupin na úrovni JMK, které vznikly za účelem koordinace a naplňování procesu.Organizační strukturu procesu plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje tvoří:

Pracovní skupina pro komunitní plán JMK složená na principu triády ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů, doplněná metodiky plánování. Je poradní skupinou vedoucího Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ustanovenou v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na úrovni JMK, která zajišťuje odbornou a metodickou stránku procesu, průběh a nastavení klíčových aktivit procesu plánování sociálních služeb v JMK a jejich provázanost.

Členové pracovní skupiny:

za zadavatele za poskytovatele za uživatele za metodiky KPSS
Mgr. Martin Petřík (vedoucí OSV KrÚ JMK) Ing. Mgr. Oldřích Haičman (Diecézní charita Brno) Mgr. Leoš Spáčil (krajský koordinátor NRZP) PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
JUDr. Libuše Holasová (OSV KrÚ, vedoucí oddělení sociálních služeb)  Mgr. Lenka Dražilová (Senior centrum Blansko) Pavlína Riglová (Krajská rada ZP) Mgr. Ivana Kudelová
 JUDr. Jitka Tesařová (Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje) PaedDr. Blanka Veškrnová (Sdružení Práh) Ing. Vojtěch Vašíček (ParaCENTRUM Fenix)  
Ing. Pavel Balík (MěÚ Znojmo)  PhDr. Jan Králík (Psychocentrum Domeček Hodonín) Mgr. Antonín Hrabec (Zámek Habrovany, p.o.)  
   Mgr.et Mgr. Jan Soběslavský (Diakonie ČCE-středisko v Brně)   tajemník: Mgr. Martina Blešová

  

Pracovní skupina koordinátorů komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností, která zajišťuje aktivní naplňování procesu KPSS na místní úrovni a jeho propojení na úroveň kraje. Prostřednictvím realizace komunitního plánování se podílí na přípravě a vyhodnocení střednědobých a akčních plánů. Významným aspektem činnosti je metodická podpora, vzájemná informovanost, sdílení zkušeností a jednotných strategií k řešení problematiky v území.

Členové pracovní skupiny:

Obec s rozšířenou působností Koordinátor komunitního plánování  Obec s rozšířenou působností Koordinátor komunitního plánování  
Blansko Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová
Boskovice Petra Tesařová, DiS. Pohořelice Ing. Silvie Maturová
Brno Mgr. Radim Janík Rosice JUDr. Jana Šildbergerová
Břeclav Bc. Jaroslav Kolda Slavkov u Brna Ivana Mifková, DiS.
Bučovice Mgr. Jitka Lábrová, DiS. Šlapanice Bc. Jana Šunková
Hodonín Bc. Marcela Prchalová Tišnov Mgr. Michal Kudláček
Hustopeče Bc. Tomáš Laz, DiS. Veselí nad Moravou Bohdana Gálová
Ivančice Ing. Olga Prokopová Vyškov Petra Kolečkářová
Kuřim Renáta Malásková Znojmo Mgr. Lucie Rocková, DiS.
Kyjov Bc. Adéla Svobodová, DiS. Židlochovice Bc. Lenka Brázdová
Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová tajemník Mgr. Martina Blešová

 

 Tým metodiků plánování sociálních služeb - je výstupem prvního individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“ (září 2009 – srpen 2011) a vzdělávacího projektu MPSV (2007). Díky jejich aktivnímu působení v obcích s rozšířenou působností je zajištěna celková kvalita procesu KPSS a jednotný metodický přístup na úrovni celého kraje. Poskytují podporu zejména v následujcích oblastech:

- metodické vedení a praktické zkušenosti v oblasti procesu plánování sociálních služeb
- podpora celého procesu KPSS
- vzdělávání účastníků procesu KPSS
- podporu při orientaci ve zpracovaných datech Jihomoravského kraje a jejich následného využití pro proces plánování na obecní úrovni
- podporu při zajištění informovanosti směrem k politické reprezentaci a veřejnosti
- podporu při tvorbě organizační struktury a jeji legitimitě
- podporu při zpracovávání dokumentů včetně komunitního plánu
- podporu při přípravě a realizaci připomínkovacího řízení
- podporu při aktualizaci stávajícího komunitního plánu

Členové pracovní skupiny:

Hašová Zdenka, PhDr.
Hubová Jana, Mgr.
Janík Radim, Mgr.
Janků Vít, Mgr. et Ing.
Kolařík Petr, Mgr. et Ing.
Kubalčíková Kateřina, PhDr. PhD.
Kudelová Ivana, Mgr.
Rocková Lucie, Bc. DiS.
Škorpíková Monika, Bc. DiS.
Zouharová Kateřina, Mgr. et Bc., DiS.

tajemník: Mgr. Martina Blešová